Call Centar

PODACI O TRGOVCU

Poslovno ime: MUSIC STOP

Adresa: Cara Dušana 20, 11080 Beograd-Zemun

Matični broj: 63075264

PIB: 107904658

Račun: 325-9500600024137-98